Dena ร่วมกับผู้นำและเจ้าของธุรกิจที่เป็นพันธมิตร จำนวน ๔๓ ธุรกิจ ภายใต้ โครงการพัฒน์ PLUS+ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ “ครูของประชาชน” ด้วยความมุ่งมั่นให้โรงเรียน ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยการร่วมกันช่วยเหลือโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและขาดแคลนครู ด้วยการสนับสนุนด้านการเงินในการจ้างครูหรือครูผู้ช่วย เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการมอบการศึกษาที่ดีให้กับเยาวชนมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ เพื่อหาทุนสนับสนุนเรื่องดังต่อไปนี้
๑.ช่วยสนับสนุนค่าจ้างครูหรือครูผู้ช่วย ให้โรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู
๒.สนับสนุน ส่งเสริม สานต่อพระราชกรณียกิจการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ของในหลวงรัชกาลที่ ๙
๓.ยกย่อง เชิดชู ส่งเสริม สนับสนุน ครูที่เป็นแบบอย่างในการทำเพื่อชุมชนและส่วนรวม

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชนเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และปลูกจิตสำนึกในชุมชนให้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนครู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนครู จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ โรงเรียน ใน ๖ ภูมิภาค ทั่วประเทศ
#ครูของประชาชน #ชุมชนร่วมก่อส่งต่อปัญญา #DenaforKru #Dena #DenaDIY #อุปกรณ์ห้องน้ำที่ใช้ทนหมดกังวลสบายใจ

image
image
image
ร้อยเรียงเรื่องราวดีๆ ผ่าน VDO 
        โรงเรียนขนาดเล็ก 1.2 หมื่นแห่ง มีปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน ทั้งยังมีจำนวนการขาดแคลนครูรวมกันถึง 4.3 หมื่นคน !
โดยมีห้องเรียนเฉลี่ย 8 ห้องต่อ 1 โรงเรียน ขณะที่มีครูเฉลี่ยประมาณ 5 คน จึงทำให้เกิดภาวะครูไม่ครบชั้นเรียน หรือครู 1 คนต้องดูแลมากกว่า 1 ห้องเรียน

        รายงานวิจัยของธนาคารโลก (2558) ชี้ให้เห็นว่า การลดความขาดแคลนครูเป็นหนึ่งในโจทย์สำคัญสำหรับการยกระดับคุณภาพและการลดความเหลื่อมล้ำในระบบการศึกษาไทย โดยหากโรงเรียนในกลุ่มที่มีผลการเรียนต่ำที่สุดและมีครูไม่ครบชั้นเรียน ได้รับจัดสรรครูเพิ่ม 1 คนต่อ 1 ห้อง ผลการเรียนของนักเรียนจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 ซึ่งจะลดช่องว่างผลการเรียนระหว่างนักเรียนและโรงเรียนลงด้วย
image
งานแถลงข่าง ครูของประชาชน
image
เจ้าของธุรกิจ จำนวน 43 ธุรกิจ
image
Montha Khamsena CEO Dena
“การทำ CSR ไม่ใช่แค่หมายถึงการบริจาค
การปลูกป่าเท่านั้น แต่การดูแลพนักงานเรา
ครอบครัวของพนักงานเรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ก็คือการทำCSRด้วยเหมือนกัน
และเป็นการทำCSRแบบยั่งยืนด้วย
#ครูของประชาชน มีทิศทางที่กำหนดไว้ว่า
เราจะช่วยเหลือโรงเรียนห่างไกลที่ขาดแคลนครู
โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อให้เป็นกิจกรรมที่ยั่งยืน
ต่อไปชุมชนสามารถสานต่อเองได้
จึงเป็นที่มาของคำว่า
#ครูของประชาชน คือ ประชาชนเป็นผู้ที่ทำให้มีครู ”
... Montha Khamsena CEO Dena ...
image
ภาพวันงานครูของประชาชน
image
จาก 43 ธุรกิจ สู่ 43 โรงเรียน
image
ร่วมเสวนา ทางออกการศึกษา
image
บูธ Dena ภายในงาน ครูของประชาชน
image
ร่วมทำบุญที่บูทของ Dena
image
ร่วมสมทบทุนให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
          Dena ร่วมเป็นหนึ่งธุรกิจที่ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ทั้ง  6 ภูมิภาค 42 โรงเรียน รายได้จากการจัดกิจกรรม บูธ Dena ทั้งหมดมอบให้กับ โรงเรียน บ้านเขามัน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

          โรงเรียน บ้านเขามัน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีการเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนชั้นอนุบาลทั้ง 3 ระดับชั้น มีครูดูแล เพียงแค่ 1 คน ต้องทำการเรียนการสอนรวมกันทั้ง 3 ระดับชั้น เป็นไปได้ยากมากกับการดูแลนักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้นนี้ให้ทั่วถึง ด้วยครูเพียง 1 คน ด้วยระดับการเรียนการสอนที่ต่างกันไป การรับรู้ยิ่งต้องต่างกัน เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล เป็นระดับชั้นที่อยากรับรู้ อยากเห็นสิ่งต่างๆ เพื่อสร้างจิตนาการ การรับรู้ และการเรียนรู้ไปสู้อนาคต การที่มีครูดูแลเพียงแค่ 1 คน ทำให้ขีดจำกัดในการเรียนรู้ของตัวนักเรียนน้อยลง ส่งผลกับอนาคตของเด็กๆได้

          นอกจากการมอบโอกาสทางการศึกษาแล้ว Dena ยังสร้างอาชีพให้กับนักเรียนในโรงเรียน ด้วยการคิดค้นและพัฒนาสูตรน้ำยาล้างห้องน้ำจากธรรมชาติ ให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน เพื่อนำไปสอนให้กับนักเรียน เป็นการสร้างรายได้ให้กับเค้า พร้อมทั้งสร้างช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีรายได้จากการจำหน่าย หากสนใจน้ำยาล้างห้องน้ำจากธรรมชาติ สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.facebook.com/denadiyshop 
image

Dena คิดค้นและพัฒนาสูตร
น้ำยาล้างห้องน้ำจากสูตรธรรมชาติ
ทดลองทั้งหมด 6 สูตร จนได้เป็นสูตรลับเฉพาะของ Dena
ล้างห้องน้ำสะอาด ไม่แซบผิว
ไม่ทำลายสุขภัณฑ์ แถมยังมีกลิ่นอ่อน ๆ
เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียน
โรงเรียน บ้านเขามัน อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

       เบื้องหลังน้ำยาล้างห้องน้ำสูตรธรรมชาติของอุปกรณ์ห้องน้ำแบรนด์ Dena มีการทดลองทั้งหมด 6 สูตร จนได้เป็นสูตรลับเฉพาะของ Dena ภาพบ้างส่วนจากการทดสอบน้ำยาล้างห้องน้ำ เพื่อวัดประสิทธิภาพการทำงานของน้ำยาล้างห้องน้ำ สูตร Dena
ก่อนการใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ
การเกิดฟองของน้ำยาล้างห้องน้ำ
หลังจากใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ
"เพราะการศึกษา เป็นเรื่องสำคัญ"
เรามาช่วยกันทำสิ่งเล็กๆ ให้เป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กันนะคะ
สอบถามเพิ่มเติมโทร.
080-4245974