รวมรูปกิจกรรม

ทำบุญประจำปี 2566

รวมรูปกิจกรรม , 298 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 777 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 1094 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 1749 ผู้ชม

งานทอดกฐินสามัคคี

รวมรูปกิจกรรม , 1047 ผู้ชม

รูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม , 1341 ผู้ชม