รวมรูปกิจกรรม

ทำบุญประจำปี 2566

รวมรูปกิจกรรม , 25 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 427 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 628 ผู้ชม

สังฆทานออนไลน์ , สงฆทาน , ทำบุญ , ทำบุญออนไลน์

รวมรูปกิจกรรม,DENA ร่วมสร้างห้องน้ำวัด , 1096 ผู้ชม

งานทอดกฐินสามัคคี

รวมรูปกิจกรรม , 777 ผู้ชม

รูปกิจกรรม

รวมรูปกิจกรรม , 1072 ผู้ชม