นำหมวกไหมพรมไปถวายคณะแม่ชี ที่หุบเขาโพธิ์สัตว์ จ.เพชรบุรี

Last updated: 6 ม.ค. 2565  |  1628 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ถวาย , อุปกรณ์ห้องน้ำ , ทำบุญออนไลน์ ,ถวายแม่ชี , แม่ชีสันนี

คุณอภิวัฒน์ อรุณธีรพจน์ คุณมณฑา คำเสนา
ผู้บริหารDENA นำหมวกไหมพรมไปถวายคณะแม่ชี ที่หุบเขาโพธิ์สัตว์ จ.เพชรบุรี
ขออนิสงส์ของบุญที่ได้จากการถวายทานครั้งนี้
ส่งถึงลูกค้าและทีมงานDENAทุกท่านเสมือนเป็นผู้ถวายด้วยตนเอง สาธุ