ด้วยความห่วงใยพนักงานทุกคน

ด้วยความห่วงใยพนักงานทุกคน

คณะผู้บริหารของ DENAมีความห่วงใยพนักงานทุกคน

และตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงาน

ได้จัดทำกรมธรรม์คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เพื่อเพิ่มความมั่นใจและปฏิบัติงานได้อย่างสบายใจเราจะฝ่าวิกฤตการณ์ โรคระบาดร้ายแรง COVID-19 ไปด้วยกัน