บรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี2563

Last updated: 26 พ.ย. 2563  |  2825 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ปี2563

       เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคธุรกิจการท่องเที่ยว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และความไม่แน่นอนจากปัจจัยภายนอกประเทศที่เกิดจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย มาตรการด้านภาษี และมาตรการด้านการเงิน

ผู้ประกอบการโรงแรม จะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

1.ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีบุคคลธรรมดา

จากภายใน มีค.63 ไปเป็น ภายใน มิย.63

2.หักค่าใช้จ่ายจัดอบรมสัมนาภายในประเทศ ได้ 2 เท่าของรายจ่ายจริง

รายจ่ายตั้งแต่ 1 มค.63 ถึง 31 ธค.63

3.หักค่าใช้จ่ายปรับปรุงอาคารถาวร เครื่องตกแต่ง/เฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้ประกอบการโรงแรมได้ 1.5 เท่าของรายจ่ายจริง

รายจ่ายตั้งแต่ 1 มค.63 ถึง 31 ธค.63

4.ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบิน (เที่ยวบินในประเทศ) จาก 4.726 บาท/ลิตร เป็น 0.20 บาท/ลิตร

ตั้งแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ จนถึงวันที่ 30 กย.2563

อ่านข่าวกระทรวงการคลังฉบับเต็มได้นี่ คลิกเลย
ข้อมูลโดย กระทรวงการคลัง