คุณนัทฐ์นรุมต์ เบ็ญจยังกรู เจ้าของอพาร์ทเม้นท์เบน@ศาลายา

คุณนัทฐ์นรุมต์  เบ็ญจยังกรู  เจ้าของอพาร์ทเม้นท์เบน@ศาลายา

คุณนัทฐ์นรุมต์ เบ็ญจยังกรู
เจ้าของธุรกิจ : อพาร์ทเม้น เบน@ศาลายา จ.นครปฐม


“เนื่องจากทุกวันนี้ คนเริ่มแพงขึ้น ทุกอย่างเพิ่มขึ้น จึงต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อช่วยประหยัดคนประหยัดเวลา แอพฯ Denadiy ตอบโจทย์”