วัดบางมดโสธราราม กรุงเทพฯ

ขอให้บุญกุศลและคุณงามความดีที่ลูกค้าทุกท่านได้ตั้งใจทำ เพื่อช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อพระภิกษุสงฆ์ให้ได้รับความสะดวก มีสุขอนามัยที่ดี นำมาซึ่งความสุข ปราศจากทุกข์ภัยในชีวิตตลอดไปนะคะ