ข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. การเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันสั่งซื้อสินค้า การเปลี่ยนคืนสินค้า ต้องเกิดจาก การผลิตเท่านั้น ให้แจ้งเปลี่ยน/คืนได้ โดยต้องได้รับการตรวจพิสูจน์ก่อนทุกกรณี

  2. การรับประกัน 1 ปี นับตั้งแต่วันสั่งซื้อสินค้าครอบคลุมเฉพาะตัวสินค้าตามสภาพการใช้งานปกติเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายจากการขนส่ง การผุกร่อนเนื่องจากสารเคมี การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องและการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี หรืออื่นๆ หากพบว่าสินค้าที่อยู่ในระยะประกันไม่สามารถใช้งานได้อันเนื่องมาจากความชำรุด บริษัทฯ จะซ่อมแซมหรือเห็นสมควรเปลี่ยนเฉพาะอะไหล่หรือตัวสินค้าเท่านั้น โดยความรับผิดชอบ จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากตัวสินค้า กรณีสินค้าพ้นเงื่อนไขการรับประกัน จะต้องแจ้งอัตราค่าบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้ลูกค้าทราบ และได้รับยินยอมจากลูกค้าก่อนนำเนินการใดๆ

  1. เมื่อสินค้ามีปัญหาลูกค้าต้องทำการติดต่อมายังฝ่ายดูแลลูกค้า Denadiy หมายเลขโทรศัพท์ 080-4245974

  2. ส่งรูปภาพ หรือ VDO เข้ามาที่ Line:@denadiy

  3. เมื่อฝ่ายดูแลลูกค้า ทำการตรวจสอบแล้ว จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไข ทางเราพร้อมส่งสินค้าใหม่ให้ทันที

  1. การจัดส่งสินค้า "ฟรี" ไม่มีเงื่อนไขทุกรายการ

  2. เรามีความตั้งใจ ที่จะส่งสินค้าที่มีคุณภาพส่งตรงจากผู้ผลิตให้ถึงมือลูกค้าอย่างดีที่สุด ผ่านทางผู้ให้บริการจัดส่งโดยขนส่งเอกชน ภายใน 2-7 วันทำการ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาและพื้นที่บริการ